Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Psihološki ugovor između zaposlenih i menadžmenta” – diplomski rad
Autor Svjetlana Torbica
Mentor Zoran Jović
Cilj istraživanja Detaljna razrada svih aspekata psihološkog ugovora između zaposlenih i menadžmenta.