Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) Projekat: ”Gradski reli” po konkursu grada Valjeva za raspodelu budžetskih sredstava za finansiranje projekata za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu Valjeva
Autor Studenti i profesori Poslovnog fakulteta u Valjevu
Mentor Profesori PFV
Cilj istraživanja Ušešće na konkursu grada Valjeva, obuka studenata u izradi projekata i davanje najboljeg rešenja na konkursu