Drugi kolokvijum iz Programskih jezika održaće se u utorak, 29. decembra u 10h.