Prvi kolokvijum će se održati u četvrtak, 28. aprila 2016. godine u 10h u kabinetu S38.