Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Preuzetništvo u Srbiji kao odgovor na ekonomsku stagnaciju” – master rad
Autor Katarina Kovačević
Mentor Dr Zoran Jović
Cilj istraživanja Istraživaje socijalno-ekonomskih procesa, odnosa i posledica aktivnijeg zagovaranja preduzetništva i uticaj na povećanje konkurentnosti i ekonomski rast zemlje.