Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija je po ugledu na svoje inostrane partnere stvorio jedinstven preduzetnički obrazovni model. Njegova fleksibilnost omogućava stalno prilagođavanje potrebama širokog spektra interesnih strana.

Sa jedne strane, studentu je omogućena prilika da ovlada teorijskim znanjima predviđenih studijskim programom i širih oblasti interesovanja, kao i da prepozna situacije u kojima može da ih uspešno primeni. Sa druge strane, ima priliku za razvoj preduzetničkog duha što se ogleda inicijativom, aktivizmom, odgovarajućim osobinama ličnosti, analiziranjem, zaključivanjem, odlučivanjem i delanjem uz primenu znanja i oslanjanje na iskustva stečena tokom studija.

Motiv studenata za uključivanje u ovakav proces obrazovanja leži u entuzijazmu nastavnog kadra, kao i uspesima studenata koji su pre njih kroz njega prošli. Studenti imaju priliku da još tokom studija obogate CV i naprave mrežu kontakata među studentima i predstavnicima privrede, te steknu iskustvo studiranja na savremen, inovativan i jedinstven način razvijen kako bi na tržištu postali konkurentni bilo da postanu sastavni deo već postojeće firme, bilo da žele da ostvare sopstveni poslovni poduhvat.

Na koji način se to postiže, odnosno šta su elementi ovog preduzetničkog modela? U osnovi se nalaze teorija i naučna dostignuća, a izučavanje i usvajanje se osiguravaju primenom savremenih didaktičkih i metodičkih praksi. Zasniva se na svesti da su razvoj preduzetničkog načina razmišljanja, sticanje iskustva i veština, primena znanja i podsticaj odgovarajućih osobina ličnosti deo kontinualanog procesa. Stoga su njegovi elementi gradacijski poređani prema stepenu odgovornosti, kompleksnosti zadataka, obima stečenog znanja koje treba primeniti, i stepena usvojenosti neophodnih veština na datom obrazovnom projektu.

Neki od rezultata ovog modela obrazovanja:

Publikacija – istraživački projekti studenata

 

Preduzetnistvo

 

Model