Jedinstven preduzetnički model obrazovanja sa svrhom razvoja preduzetničkog duha i podsticanja angažovanja studenata u smeru pokretanja sopstvenog biznisa su bili tema razgovora na sastanku održanom 20.04.2015. na Poslovnom fakultetu Valjevo.

20150420_133353

Sagovornik prodekana za nastavu PFV, Prof. dr Kosane Vićentijević i rukovodioca departmana za međunarodnu saradnju PFV, dr Ivane Damnjanović, bila je Maiko Nakagaki ispred Centra za međunarodne private poduhvate (The Center for International Private Enterprise – CIPE).

20150420_133408

Zaključeno je da saradnja ove dve institucije može doprineti rešavanju poteškoća koje postoje prilikom pokretanja studentskih kompanija kroz povezivanja i širenje mreže potencijalnih izvora finansiranja. Podrška je data pokretanju nevladinih organizacija od strane studenata kao prvom koraku ka sopstvenom biznisu, kao i pružanju značajne podrške jačanju civilnog sektora.