Nastavlja se decenijska saradnja koju naš fakultet neguje sa DHBW Ravensburg iz Nemačke. U toku je realizacija Erasmus+ programa akademske razmene započeta u novembru prošle godine. Ona u sadašnjem periodu podrazumeva gostujuća predavanja profesora sa ove partnerske institucije na našem fakultetu i našem matičnom Univerzitetu Singidunum.

DSC_0375

Prof. dr Fuchs, redovni profesor, Rukovodilac Departmana za menadžment u hotelijerstvu i gastronomiji na DHBW Ravensurg, boravi na našem fakultetu u Valjevu u periodu od 22. do 25. marta 2017. godine. U tom periodu održava predavanja i radionice za studente na temu Kvalitet usluga.

DSC_0374

Sličan program akademske razmene se ovog puta proširuje i na naš Univerzitet Singidunum u Beogradu na kojem profesor Fuchs boravi od 25. do 29. marta 2017. godine, u organizaciji Kancelarije za međunarodnu saradnju i kolega sa Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment.

DSC_0369

Ovaj aspekt realizacije projekta akademske razmene omogućava internacionalizaciju obrazovnog iskustva naših studenata, kao i razmenu stručnih, naučnih i obrazovnih iskustava akademskog kadra.

DSC_0376

DSC_0386