Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija je, kao i do sada, vrlo posvećen razvoju međunarodne saradnje sa visokoobrazovnim institucijama sa kojima deli akademske i naučne oblasti interesovanja, kao i stavove po pitanju razvoja i primene savremenih obrazovnih modela.

FZP međunarodna saradnja poseta Budimpesta

Naš fakultet je započeo konkretniju saradnju sa univerzitetom Edutus koji se nalazi u Budimpešti. On je u Mađarskoj, isto kao i univerzitet Singidunum u Srbiji, jedina visokoobrazovna institucija u svojoj zemlji koja je član Svetske turističke organizacije. Stoga su profesori našeg fakulteta prof. dr Olivera Nikolić, doc. dr Ivana Damnjanović i doc. dr Filip Đoković bili u radnoj poseti ovom fakultetu 17.03.2017. godine. Predstoji saradnja ove dve institucije u oblasti Erasmus+ programa mobilnosti studenata i akademskog kadra, po pitanju dizajna i realizacije zajedničkih studijskih programa, specijalističkih obuka, istraživačkih projekata i organizovanja i učešća na konferencijama.

15937218_1395848060439111_1623706059757169932_o