Tokom boravka u SAD na The Global Health Institute for Health and Human Rights u okviru University at Albany, State University of New York, naši profesori, Prof.dr Branka Stamatović Gajić i doc.dr Tomislav Gajić, gde su angažovani kao istraživači ovog instituta, održali su po dva predavanja u okviru ciklusa „Mentalno zdravlje i ljudska prava“ za studente fakulteta.

DSC_6044

Tom prilikom, naši profesori dobili su i afilijaciju kao profesori Instituta, čime je Univerzitet Singidunum postavljen kao saradnička akademska institucija uz čuvene univerzitete Harvard, Heidelberg, The London School of Economics and Political Sciences, Brown, Johns Hopkins, Yale i druge.

DSC_6035

The Global Health Institute for Health and Human Rights radi u okviru Univerziteta Albany, Državnog univerziteta New York-a i bavi se međunarodnim istraživanjima u oblastima politike droga, životne sredine, međunarodnog zdravstvenog prava, krivičnog pravosuđa, prevencije i brige o HIV/AIDS-u,  ljudskim pravima i zdravstvenom politikom. Koncipirani su interdisciplinarrno i baza su niz fakulteta ovog univerziteta: Rokfeler fakulteta, Fakulteta  za javno zdravlje , Fakulteta za krivično pravosuđe, RNK instituta i drugih.“

DSC_5792