Popravni kolokvijumi iz Pravne teorije održaće se 18. januara 2018. godine u 13.00 sati.