Drugi kolokvijum iz Pravne istorije održaće se 30. maja od 16.00-16.45 sati u učionici 41, a popravni kolokvijum iz tog predmeta održaće se 5. juna.