Udruženje poslovnih žena “Eve” u partnerstvu sa Poslovnim fakultetom Valjevo, Univerzitet “Singidunum”, realizuje projekat opremanja i stavljanja u funkciju Poslovnog inkubatora kao mesta i podrške za razvoj preduzetništva.

IMG_0004

Projekat opremanja Poslovnog inkubatora za početničko preduzetništvo, rezultat je nastojanja obadva partnera da stvore uslove za realizovanje preduzetničkih inicijativa početnika i tako obezbede njihovo zaposlenje.

Projekat se finansira po principu 50% : 50%, odnosno partneri su u obavezi da prikupe polovinu sredstava kako bi obezbedili donaciju USAID i Fondacije Trag u istom iznosu.

Picture 021

Projekat opremanja Poslovnog inkubatora u fazi je prikupljanja sredstava što znači da se za ovu namenu prikupljaju sredstva od individualnih i korporativnih donatora u zajednici. Proces prikupljanja sredstava je kompetetivan između deset učesnika programa, što znači da će oni koji prvi prikupe sredstva dobiti donaciju.

Picture 036

Pozivamo vas da kao predstavnici lokalne samouprave, privrednih subjekata, preduzetničkih radnji, institucija za podršku razvoju, organizacija civilnog društva doprinesete unapređenja preduzetništva, kakav je i projekat osnivanja i razvijanja prvog Poslovnog inkubatora na našem području, sopstvenim ulaganjima. Takođe, da se aktivno uključite u akciju prikupljanja sredstava za njegovo opremanje. Sredstva se mogu uptatiti na račun Projekta br. 205-221712-81. Vaša uplata će biti odmah evidentirana i objavljena na sajtu Poslovnog inkubatora na kome možete pogledati sve detalje projekta, pratiti proces prikupljanja sredstava kao i sve aktivnosti na projektu.

Detaljnije informacije o Projektu Poslovnog inkubatora možete videti na web site: www.poslovniinkubator.com

Vest objavljena na portalu kolubarske.rs: OVDE