Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Potencijali razvoja ski turizma na planini Kopaonik“ – seminarski rad
Autor Milica Božić

student 4. godine, Turizam i hotelijerstvo, 2014. godine

Mentor Dr Ivana Damnjanović
Cilj istraživanja Utvrđivanje potencijala za razvoj ski turizma na planini Kopaonik na osnovu istraživanja demografskih i turističkih trendova odabranih potencijalnih emitivnih tržišta i klasifikacije turističkih resursa posmatranih kroz principe održivog turizma, kao i rezultata primarnog istraživanja (anketa)