Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Potencijal reke Gradac za razvoj avanturističkog turizma“ – seminarski rad
Autor Veroljub Đorđić

student 3. godine, Turizam i hotelijerstvo, 2014. godine

Mentor Dr Ivana Damnjanović
Cilj istraživanja Utvrđivanje potencijala reke Gradac za razvoj avanturističkog turizma na osnovu istraživanja odabranih potencijalnih turističkih tržišta, klasifikacije postojećih turističkih resursa posmatranih kroz principe održivog turizma, kao i rezultata primarnog istraživanja (intervju)