Modul Finansije

 


FINANSIJSKO UPRAVLJANJE

Akreditovani master studijski program POSLOVNA EKONOMIJA, MODUL FINANSIJE-FINANSIJSKO UPRAVLJANJE  studentima omogućava ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjem iz oblasti finansijskog i bankarskog menadžmenta, sa ciljem da se studenti osposobe za uspešno upravljanje u finansijskom sektoru u preduzeću, u organizacionim jedinicama i filijalama banaka i u ostalim finansijskim organizacijama.

 

OPIS PROGRAMA

Polaznici programa Finansijsko upravljanje ovladavaju znanjem i veštinama koji su neophodni za uspešan rad u finansijskim sektorima kompanija različitih delatnosti, kao i za uspešan rad i postizanje rezultata koje postavljaju menadžmenti finansijskih institucija (poslovnih banaka, osiguravajućih društava i sl.). Program je formulisan i prilagođen potrebama savremenih finansijskih institucija, uvažavajući specifičnost relacija između sektora privrede i finansijskog sektora. Program kroz realne poslovne simulacije, omogućava ovladavanje relevantnim znanjima iz savremenog korporativnog finansijskog menadžmenta i finansijske analize koja je u vezi sa poslovnim odlučivanjem.

Program Finansijsko upravljanje uvažava činjenicu da savremene i uspešne kompanije potrebuju osposobljene finansijske menadžere sa jedne, a finansijski sektor bankarske menadžere sa druge strane, kako bi na najbolji mogući način postigli optimalne poslovne performanse i donosili ispravne poslovne odluke za svoje kompanije, banke i finansijske institucije kojima upravljaju.

Program Finansijsko upravljanje se organizuje u jednogodišnjem trajanju – dva semestra, vrednuje se sa 60 ESPB. Ovaj program je namenjen studentima koji imaju završene četvorogodišnje akademske studije (240 ESPB).

Studijski program Poslovna ekonomija-Finansijsko upravljanje je namenjen i zaposlenima u finansijskom sektoru u preduzeću, zaposlenima u poslovnim bankama i drugim finansijskim institucijama, kao i menadžerima navedenih sektora i zaposlenima koji imaju ambicije da postanu finansijski menadžeri.

Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Studentima su omogućeni izborni predmeti iz oblasti Bankraskog menadžmenta, gde imaju uvid u konkretne materijale i realne poslovne situacije, koje analiziraju, a potom predlažu rešenja u komunikaciji sa zaposlenima iz partnerskih poslovnih banaka i finansijskih institucija. Analiza obuhvata racio analizu bilansa, analizu tokova gotovine, analizu kreditne sposobnosti preduzeća i sposobnosti otplate i na kraju predlog kreditnog zaduženja predzeća. U savremenim poslovnim bankama ovo su neophodna znanja i veštine za pozicije SBB, SME officer kao i pozicije Menadžera filijale (Branch manager).

Pored navedenog, studentima je na raspolaganju i izborni predmet Personalne finansije, koji omogućava upoznavanje sa finansijskim upravljanjem ličnim i porodičnim finansijama, pružajući konkretna i korisna znanja i veštine,  kako za upravljanje sopstvenim finansijama, ličnim zaduženjima, finansijskim planiranjem tokova gotovine u porodici i investicijama, tako i neophodnim znanjima i veštinama za poziciju Lični bankar u poslovnim bankama i retail managment u celini.

 

ZVANJE

Po završetku master akademskih studija na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum stiče se akademsko zvanje: Master poslovne ekonomije.

Uspešno završen navedeni master studijski program omogućuje studentima nastavak studiranja na doktorskim studijima na Univerzitetu Singidunum i drugim doktorskim studijima u zemlji i inostranstvu.