Studenti treće godine studijskog programa Poslovni softverski sistemi zajedno sa profesorom dr Biljanom Tešić, u okviru predmeta Internet informacioni sistemi, posetili su 19. novembra IT sektor Prekršajnog suda u Valjevu.

Sud1

Tokom dvočasovne posete, studentima je Nikola Pločić, administrator sistema i računarske mreže u ovoj ustanovi, pokazao osnovne funkcionalnosti Web baziranog integrisanog informacionog sistema za rad pravosudnih institucija (sudovi, tužilaštva, pravobranilaštva, itd.).

Osnova ovog sistema je document tracking system sa kompletno implementiranom poslovnom logikom rada Pravosudnog organa, što omogućava potpunu automatizaciju procesa i automatsko arhiviranje dokumenata, njihovo praćenje i jednostavan pristup. Posebna specifičnost sistema je visoka poverljivost dokumenata i visok stepen zaštite i kontrole pristupa podacima. Studenti su upoznati sa detaljnom specifikacijom zahteva korisnika, funcija, procesa i podataka jednog konkretnog informacionog sistema u realnom poslovnom okruženju, tačnije Prekršajnog tužilaštva, što je bio i osnovni cilj posete.

Sud2

Na taj način imali su priliku da jasnije sagledaju primenu tehnika i CASE (Kompjuterski podržano softversko inženjerstvo) softverskih alata za funkcionalno modeliranje procesa i dizajniranje baza podataka i interfejsa u okviru konceptualnog dizajna informacionog sistema, što je predmet izučavanja na kursu Internet informacioni sistemi i sastavni deo završnog projektnog zadatka.

Osim toga, studenti su se upoznali i sa osnovnim zadacima i poslovima koje obavlja sistem administrator i administrator računarskih mreža, jednim od zanimanja za koja se, sticanjem teorijskih i praktičnih znanja i veština, osposobljavaju na ovom studijskom programu.