Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) Popis turističkih resursa grada Valjeva
Autor Dr Vladimir Krivošejev
Mentorke Lora Petronić Petrović, Sonja Urošević
Cilj istraživanja Kreiranje baza kartona sa popisanim primarnim i pratećim turističkim resursima grada Valjeva