finances-and-business-graphs-and-charts-web-header

Studijski program EKONOMIJA, sa modulima FINANSIJE I BANKARSTVO i RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA, je namenjen studentima zainteresovanim za proučavanje teorijskih i praktičnih aspekata o funkcionisanju bankarskog sistema i finansijskog menadžmenta, računovodstvenih i revizorskih poslova, kod nas i u Evropskoj uniji.

Studenti na studijskomprogramu EKONOMIJA razviju sposobnosti i kompetencijeza kreativno rešavanje problema i donošenje strategijsko-operativnih odluka iz oblasti finansija, bankarstva, računovodstva i revizije.

Cilj modula FINANSIJE I BANKARSTVO u okviru studijskog programa EKONOMIJA, je da studentima pruži potrebna i aktuelna znanja iz širokog područja bankarstva i finansija, kao i osnovu za dalje usavršavanje na sva tri temeljna finansijska područja (poslovne, monetarne, javne finansije), kako bi po završetku studija bili spremni da preuzmu aktivnu ulogu u daljem razvoju finansijskog sistema u našoj zemlji. Posebna pažnja posvećujese regulativi, proceduri i tehnikama poslovanja u sferi komercijalnog i investicionog bankarstva i finansijskih tržišta koji su kod nas u začetku.

Nakon savladavanja ovog modula stiču se sposobnosti za kreativno rešavanje problema, donošenje odluka iz oblasti:

  • bankarskog poslovanja,
  • brokersko dilerskih poslova,
  • menadžmenta u bankarstu,
  • portfolio menadžera,
  • menadžera u međunarodnim finansijskim institucijama,
  • finansiranja investicionih projekata
  • upravljanja rizicima na financijskim tržištima
  • na finansijskim i robnim berzama na nacionalnom i međunarodnom nivou
  • u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi,
  • u međunarodnim organizacijama koje se bave finansiranjem razvoja edukacije kadrova za poslove u vezi sa funkcionisanjem finansijskih sistema, tržišta, instrumenata i sl.

Studenti koji završe ovaj studijski program stiču zvanje diplomirani ekonomista.

Spisak predmeta na modulu Finansije i bankarstvo

Naziv predmeta ESPB
1 Psihologija 6
2 Ekonomija 8
3 Kvantiativne metode 8
4 Poslovna informatika 8
5 Računovodstvo 8
6 Osnove finansija 8
7 Poslovna komunikacija 8
8 Engleski jezik 1 6
Naziv predmeta ESPB
1 Menadžment 8
2 Marketing 8
3 Bankarstvo 8
4 Engleski jezik 2 6
5 Poslovne finansije 8
6 I1 Izborni predmet 6
7 I2 Izborni predmet 8
8 I3 Izborni predmet 8

 

I1 Izborni predmet ESPB
1 Španski jezik 1 6
2 Nemački jezik 1 6
3 Marketing usluga 6

 

I2 Izborni predmet ESPB
1 Baze podataka 8
2 Multimedija 8
3 Građansko i stvarno pravo 8
4 Poslovne veštine 8

 

I3 Izborni predmet ESPB
1 Primenjeni informacioni sistemi – proizvodni sektor 8
2 Primenjeni informacioni sistemi – uslužni sektor 8
Naziv predmeta ESPB
1 Poslovno pravo 8
2 Korporativne finansije 8
3 Menadžment finansijskih institucija 8
4 Engleski jezik 3 6
5 Finansijska tržišta i posrednici 8
6 Finansijsko izveštavanje 8
7 I4 Izborni predmet 6
8 I5 Izborni predmet 8

 

I4 Izborni predmet ESPB
1 Španski jezik 2 6
2 Nemački jezik 2 6
3 Ishrana i zdravlje 6

 

I5 Izborni predmet ESPB
1 Računovodstvena regulativa i MRS 8
2 Računarske mreže 8
3 Internet kao poslovno okruženje 8
4 Osnove projektnog planiranja 8
Naziv predmeta ESPB
1 Preduzetništvo 8
2 Evaluacija i rizik 8
3 I6 Izborni predmet 8
4 Studijska praksa 6
5 Investiranje 8
6 Privredno finansijska regulativa 8
7 I7 Izborni predmet 8
8 I8 Izborni predmet 6

 

I6 Izborni predmet ESPB
1 Izborna praktična istraživanja iz finansija 8
2 Izborna praktična istraživanja iz bankarstva 8

 

I7 Izborni predmet ESPB
1 Javne finansije 8
2 Poresko pravo 8
3 Španski poslovni jezik 8
4 Nemački poslovni jezik 8

 

I8 Izborni predmet ESPB
1 Poslovne simulacije – finansije 6
2 Poslovne simulacije – marketing i menadžment 6