Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Organizacione strukture muzejskih institucija sa uporednom analizom organizacije Narodnog muzeja u Valjevu i Narodnog muzeja u Aranđelovcu“ – master rad
Autor Marina Ćirović
Mentor Dr Vladimir Krivošejev
Cilj istraživanja Osnovni cilj istraživanja je da se na osnovu teorijske analize i praktičnih saznanja ukaže na značaj i ulogu unutrašnje organizacije muzejskih institucija za kako bi one u potpunosti ispunile zadatke koje pred njih postavlja novo doba, a da se shodno istraživanju ukaže na opšte modele koji povezuju teoriju i praksu.