Odbrana Master rada studentkinje Dragane Nenadović na temu „Uloga opštinskih taksi u razvoju turizma opštine Mionica“ održaće se u četvrtak 02.12.2021. godine u 14:30h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija.