Odbrana Master rada studenta Jelene Ranković (broj indeksa: 810049/2017) na temu „Analiza i unapređenje projekta elektronski dnevnik“ je zakazana za ponedeljak 28.12.2020. godine u 13:30h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija. (I sprat, sala A13).