Obaveštavaju se svi studenti da će od 01.06.2020. godine moći da dolaze na Fakultet radi izvršavanja obaveza. Radno vreme Fakulteta će biti od 08 do 18 časova.

Sva predavanja će se završiti onlajn dosadašnjim metodama e-učenja.

U toku prve dve nedelje će se realizovati popravni kolokvijumi koji se mogu polagati u dogovoru sa predmetnim nastavnicima elektronski ili dolaskom u zgradu Fakulteta.

Ispiti će se obaviti prema rasporedu ispita u zgradi u sedištu Fakulteta.

 

Procedure za COVID – 19

  • Studentima i zaposlenima koji dolaze na Fakultet preporučuje se nošenje zaštitnih rukavica i maski,
  • Studenti i zaposleni su u obavezi da pri ulasku u zgradu Fakulteta dezinfikuju ruke pomoću obezbeđenih dozera sa dezinfekcionim sredstvom koji se nalaze na oba stuba u centralnom holu,
  • Studenti i zaposleni su u obavezi da poštuju socijalnu distancu od minimum 2 m,
  • Po završetku svojih obaveza studenti i zaposleni bez zadržavanja napuštaju prostorije Fakulteta,
  • Zaposleni su obavezi da provetravaju svoje prostorije što češće i u toku boravka drže odstojanje od najmanje 2 metra u slučaju da su pristuni i drugi zaposleni,
  • Zaposleni su obavezi da dezinfikuju svoje radno mesto (tastatura, mobilni telefon, miš) sa dezinfekcionim sredstvom koje im je na raspolaganju.