U okviru tradicionalnog zimskog Državnog seminara Društva matematičara Srbije koji je namenjen nastavnicima matematike i informatike u osnovnim i srednjim školama, održanog u subotu 20. i nedelju 21. februara 2021. godine, profesor Biljana Tešić je i ove godine, kao autor i realizator, održala petočasovnu radionicu na temu “Relacione baze podataka i SQL”.

Biljana Tesic 1 (1)

Opšti cilj predavanja i radionice je bio osposobljavanje polaznika za rad sa relacionim bazama podataka zasnovanog na matematičkom pojmu relacije, gde se podaci i veze među podacima prikazuju preko dvodimenzionalnih tabela, MySQL open source sistemom za upravljanje relacionim bazama podataka (RDBMS – Relational Database Management System), struktuiranim upitnim  jezikom (SQL – Structured Query Language) za rad sa relacionim modelom baza podataka organizovanih u logičke skupove i relacije i njihovu primenu u vaspitno-obrazovnom procesu. Takođe, cilj je i razvoj profesionalnih znanja, podizanje motivacije i stručno osposobljavanje nastavnika za rad sa relacionim bazama podataka u vaspitno-obrazovnom procesu sa osvrtom na aktuelne softverske alate;

Biljana Tesic 2 (1)

U okviru petočasovne radionice polaznici su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim konceptima: Baza podataka, modela objekti-veze (ER modela);  Sistema za upravljanje bazama podataka (funkcije, arhitektura, nezavisnost podataka od aplikaciej); Relacionih modela podataka (relacije, atributi, domen, primarni i sekundarni ključevi, ograničenja); Specijalnih jezika za opis i korišćenje baza podataka: jezik za opis podataka (DDL – Data Description Language), jezik za opis fizičke strukture podataka (DMCL – Device Media Control Language), jezik za rad sa podacima (DML – Data Manipulation Language) i jezik upita (QL – Query Languages); Relacione algebre;  Struktuiranog upitnog jezika SQL (sintaksa, definicija, kreiranje prostih, složenijih i ugnježdenih upita, kontrola i dr.).

U toku radionice polaznici su interaktivno učestvovali i, korišćenjem SQL upitnog jezika, samostalno kreirali baze podataka, tabele, upite, indekse, korisničke usere, privilegije i druge tehnike za definiciju, manipulaciju i zaštitu podataka.

Seminar je pod kataloškim brojem 345 akreditovan kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i svi nastavnici – učesnici seminara za učešće na seminaru dobijaju sertifikat sa 16 akreditovanih sati.

Pored radionice, profesor Biljana Tešić je sa koleginicom Milijanom Petrović,  profesorkom u Srednjoj školi „17. septembar“ u Lajkovcu, bila i koautor saopštenja na temu “Примена STEM учења у средњошколском образовању”. Integrisano STEM učenje koje se odnosi na nekoliko akademskih disciplina, Science (nauka),  Technology (tehnologija),  Enginnering (inženjerstvo) i Mathematics (matematika), poslednjih godina prepoznato je kao prioritetno u Evropi.

  Radionica Relacione baze podataka i SQL