Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerzitet Singidunum, ima nameru da, ukoliko dozvole finansijske mogućnosti, jedan broj studenata nagradi oslobađanjem plaćanja dela školarine u školskoj 2016/17. godini.

O svim uslovima konkurisanja možete se informisati u sledećem SAOPŠTENJU.