Univerzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija ima nameru da, ukoliko dozvole finansijske mogućnosti, jedan broj studenata nagradi oslobađanjem plaćanja dela školarine u školskoj 2017/18. godini.

Pozivaju se svi studenti koji su ispunili sledeće uslove konkursa da podnesu zahtev Savetu Fakulteta:

  • prosek ocena preko 9,5 zaključno sa junsko-julskim ispitnim rokom
  • navesti svoj doprinos u aktivnostima Fakulteta u školskoj 2016/17. godini
  • studenti koji ispunjavaju prethodne uslove su u obavezi da obave poslovni interviju pred tročlanom komisijom (o terminima intervjua možete se informisati u studentskoj službi).

Prijave se podnose u studentskoj službi od 18. do 22. septembra 2017. godine.

Savet će doneti Odluku o nagrađivanju studenata i istu će objaviti na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.