Misija Alumni kluba je uspostavljanje velike zajednice postojećih i bivših studenata sa svrhom unapređenja kvaliteta rada i života na fakultetu, šireg promovisanja i angažovanja obrazovnih i istraživačkih kapaciteta fakulteta, kao i unapređenje profesionalnih kvaliteta i društvenog života fakulteta i grada.

jabukice

Obrazovanje nas obavezuje da za naše studente gradimo bolju budućnost stvarajući savremenu obrazovnu instituciju, uklopljenu u evropsko okruženje i prilagodljivu promenama i aktuelnostima iz našeg okruženja.