Na osnovu sporazuma o saradnji sa partnerskim univerzitetom Hajnrih Hajne Dizeldorf, u okviru programa EU Erasmus+ iz oblasti studentske mobilnosti, otvoren je poziv za studente koji bi želeli da provedu semestar na ovom univerzitetu. Pod ovim pozivom maksimalno 3 studenta osnovnih i master studija mogu dobiti stipendiran boravak u trajanju od 3-6 meseci, zavisno od detalja realizacije projekta koji će tek biti dostupni. Predmeti koje budu pohađali se odvijaju na nemačkom jeziku, uz pomoć engleskog jezika.

10.1. Photo 2
Semestri na HHU Dizeldorf su: zimski (oktobar-mart) i letnji (april-septembar).Prvi semestar za koji se studenti mogu prijaviti jeste letnji semestar 2017. godine.

Na sledećim linkovima su dostupne sve neophodne informacije o ovom partnerskom univerzitetu:

Heinrich Heine University Dusseldorf (o studijama, životu i sl.): LINK (posebnu pažnju posvetiti sekciji International)

Studenti na razmeni: LINK

Erasmus+ sporazum podrazumeva razmenu u okviru studijske oblasti Poslovna administracija, za šta se naši studenti mogu prijavljivati. Obuhvaćene programe realizuje Fakultet za poslovnu administraciju i ekonomiju do čije vebstrane možete doći putem ovog LINKa.

Oblasti za koje se studenti mogu prijavljivati su dostupne na ovom LINKu.  Na ovom HHU Dizeldorf fakultetu u ponudi su studijske oblasti:

  • statistika i ekonometrija
  • računovodstvo, porezi i finansije
  • menadžment i marketing
  • konkurentska ekonomija
  • međunarodna i monetarna ekonomija

Uporedivost studijskih programa na HHU Dizeldorf i na našem fakultetu je od izuzetnog značaja zbog činjenice da studenti tokom boravka pohađaju i polažu predmete koji se na osnovu predmeta u našim odgovarajućim programima studija mogu priznati na našem fakultetu po povratku studenta sa razmene.

Strana na ovom LINKu (posebno sekcija Incomings) je posvećena međunarodnoj razmeni studenata na ovom fakultetu pri HHU Dizeldorf, pa je obavezno za sve zainteresovane da je detaljno izuče. Tu su dostupni detalji o studijskim programima koji su u ponudi, pojedinačnim predmetima koji se nude međunarodnim studentima i opis svakog predmeta koji se može pohađati uključujući i tačan period/semestar održavanja svakog.

10.1. Photo 1
Rokovi  za prijavu:

  • za zimski semestar: 15. april – nominacije; 15. jul – apliciranje
  • za letnji semestar: 15. novembar – nominacije; 15. januar – apliciranje

Početak prijavne procedure je da putem mejla Departmanu za međunarodnu saradnju našeg fakulteta (rukovodilac departmana: doc.dr Ivana Damnjanović) pošaljete Motivaciono pismo za ovu razmenu i CV (na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku). Nakon sprovedene procedure interne selekcije (videti više na linku dole), studenti će biti obavešteni o rezultatima kako bi imali dovoljno vremena da pripreme svu neophodnu dokumentaciju. Nakon toga se cela dokumentacija šalje na HHU Dizeldorf koji će vršiti dalju selekciju kandidata.

Na linkovima ispod na koje ste upućeni su dostupne liste neophodne dokumentacije koju treba da pribavite i procedure kroz koje morate proći (Admissions), detalji funkcionisanja Erasmus+ Mobility projekta i kako ste Vi u njega uključeni (Erasmus+), interna procedura odabira kandidata (Internal selection process) i kontakt informacije (International office).

Svi zainteresovani studenti su u obavezi da ih prouče, dok će Departman za međunarodnu saradnju biti na raspolaganju da odgovori na konkretna pitanja i razreši nedoumice.

Neophodno je da studenti prouče i sledeće strane sajta našeg fakulteta:

Podsećamo da ovaj poziv važi isključivo za studente koji ispunjavaju osnovne kriterijume ovog poziva:

  • da student poseduje minimalno znanje nemačkog jezika B1 (CEFR)
  • da student poseduje minimalno znanje engleskog jezika B1 (CEFR)
  • da je u trenutku prijave upisao najmanje drugu godinu osnovnih studija

Želimo Vam puno uspeha!

10.1. Photo 4