Prvi put otvorena mogućnost razmene na univerzitetu TED, Ankara

 

Na osnovu sporazuma o saradnji sa partnerskim univerzitetom TED Ankara, Turska u okviru programa EU Erasmus+ iz oblasti studentske mobilnosti, otvoren je poziv za studente EKONOMIJE (Finansije i računovodstvo; Marketing menadžment i psihologija) koji bi želeli da provedu semestar na ovom univerzitetu. Pod ovim pozivom maksimalno 1 student može dobiti stipendiran boravak. Razmena će se realizovati u letnjem semestru akademske 2018/2019. Ovo je poslednja prilika za ovu mobilnost u okviru ovog projekta koji se završava u junu ove godine i za dalje prilike nije poznato da će postojati.

0 (1)

ROK za prijavu je 21.11.2018. (na mejl adresu rukovodioca odgovarajućeg departmana/studijskog programa).

Da biste se lakše odlučili, pozivamo vas da se na ovom LINKu upoznate sa iskustvima studenata koji su na ovom univerzitetu boravili.

Procedure i rokovi: neophodno je da na sajtu našeg fakulteta odete u sekciju International cooperation/ Mobility/ Outgoing students i sve detaljno proučite.

Posle prijema na program razmene studenti će biti u obavezi da saznaju i pripreme ostale dokumente neophodne za boravak u zemlji. Potrebni dokumenti su dostupni na sajtu našeg fakulteta u sekciji International office/ Outgoing students/ Admissions.

Želimo Vam puno uspeha!

p2 (1)