Na osnovu sporazuma o saradnji sa partnerskim Univerzitetom u Mariboru, Slovenija u okviru programa EU Erasmus+ u oblasti studentske mobilnosti, otvoren je poziv za studente koji bi želeli da provedu naredni semester (letnji semester 2017/18. godine) na nekom od fakulteta ovog univerziteta.

Broj preostalih mesta za razmenu je 2.

 

Trajanje razmene je jedan semestar u toku akademske godine 2017/18.  ROK za prijavu je 26.10.2017.

Univerzitet u Mariboru će rezultate konkursa objaviti do 30.11.2017. godine.

O detaljima studija na svakom od ovih univerziteta je potrebno obavestiti se na našem sajtu u sekciji International cooperation.

 

Procedure i rokovi:

 • Ukoliko planirate da se prijavite za ovu razmenu, prvo je neophodno da na sajtu našeg fakulteta odete u sekciju International cooperation/ Mobility/ Outgoing students.
  • Da biste se prijavili (izrazili svoju zainteresovanost) iščitajte sekciju Student declaration i na mejl idamnjanovic@singidunum.ac.rs (Rukovodilac departmana za međunarodnu saradnju) dostavite tamo dostupan potpisan dokument, a original dokument lično ostavite na fakultetu doc. dr Damnjanović. Tek tada stičete pravo prijave.
  • Detaljno proučite sekcije Internal selection process, Admissions i Students’ experiences.
  • Napišete svoj CV i Motivaciono pismo na srpskom i engleskom jeziku. Pošaljite ga na mejl rukovodioca departmana (na mejl iznad).
 • Nakon sprovedene procedure interne selekcije, studenti će biti obavešteni o rezultatima kako bi imali kratak ali dovoljan period da pripreme svu neophodnu dokumentaciju. Nakon toga se cela dokumentacija šalje univerzitetu koji će vršiti dalju selekciju kandidata, a rezultate konkursa potom objaviti (do 30.11.2017.). Način prijave za ovaj univerzitet je dat na ovom LINKu i studenti snose odgovornost ukoliko nisu uradili sve što je traženo (posebnu pažnju obratiti na sekciju 4. Application na navedenom sajtu). Zvanična prijava je završena kada dostavite sve gore tražene dokumente na mejl rukovodioca departmana našeg fakulteta, dr Ivane Damnjanović (mejl iznad).
 • Postoji mogućnost da prijavljeni studenti ne budu prihvaćeni i zbog popunjenosti studijskih programa za koje su zainteresovani.

Departman za međunarodnu saradnju FZP će biti na raspolaganju da odgovori na konkretna pitanja i razreši nedoumice. Radi efiksanosti sprovođenja projekta razmene, molimo Vas da ne šaljete pitanja na koja odgovori već postoje na vebsajtu fakulteta i u dokumentu Student declaration.

Podsećamo da ovaj poziv važi isključivo za studente koji ispunjavaju osnovne kriterijume ovog poziva:

 • da student poseduje minimalno znanje engleskog jezika B1 (CEFR),
 • da je upisao najmanje drugu godinu osnovnih studija ili je student master studija.

Posle prijema na program razmene studenti će biti u obavezi da saznaju i pripreme ostale dokumente neophodne za boravak u zemlji. SVI NEOPHODNI dokumenti su dostupni na sajtu našeg fakulteta u sekciji International office/ Outgoing students/ Admissions.

 

Želimo Vam puno uspeha!