Završetak projekta razmene na univerzitetima u Mariboru, Dizeldorfu i Ankari

Na osnovu sporazuma o saradnji sa partnerskim univerzitetima (Univerzitet u Mariboru; Hajnrih Hajne, Dizeldorf; TED, Ankara) u okviru programa EU Erasmus+ u oblasti studentske mobilnosti, otvoren je hitan poziv za studente koji bi želeli da provedu naredni semester (letnji semester 2018/19. godine) na nekom od ovih univerziteta. Kako se projekat razmene sa ova tri univerziteta završava u junu 2019. godine, ovo je poslednji poziv za studente. Broj preostalih mesta za razmenu je:

 

·         Univerzitet u Mariboru-1 (Sestrinstvo, Poslovno pravo, Poslovni softverski sistemi, Marketing menadžment i psihologija)

·         Hajnrih Hajne, Dizeldorf-2 (Finansije i računovodstvo)

·         TED, Ankara-1 (Finansije i računovodstvo, Marketing menadžment i psihologija)

 

Trajanje razmene je jedan semestar u toku akademske godine 2018/19.  ROK za prijavu je 21.11.2018.

O detaljima studija na svakom od ovih univerziteta je potrebno obavestiti se na našem sajtu u sekciji International cooperation.

 

Procedure i rokovi:

·         Ukoliko planirate da se prijavite za ovu razmenu, prvo je neophodno da na sajtu našeg fakulteta odete u sekciju International cooperation/ Mobility/ Outgoing students.

o   Da biste se prijavili (izrazili svoju zainteresovanost) iščitajte sekciju Student declaration i na mejl rukovodioca departmana/studijskog programa  dostavite tamo dostupan potpisan dokument, a original dokument lično dostavite rukovodiocu departmana/studijskog programa koji studirate. Tek tada stičete pravo prijave.

o   Detaljno proučite sekcije Internal selection process, Admissions i Students’ experiences.

o   Napišete svoj CV i Motivaciono pismo na srpskom jeziku. Pošaljite ga na mejl rukovodioca departmana/studijskog programa.

 

·         Nakon sprovedene procedure interne selekcije, studenti će biti obavešteni o rezultatima kako bi imali kratak ali dovoljan period da pripreme svu neophodnu dokumentaciju (sve mora da bude predato inostranim univerzitetima do kraja novembra 2018. godine). Nakon toga se cela dokumentacija šalje univerzitetu koji će vršiti dalju selekciju kandidata, a rezultate konkursa potom objaviti.

·         Postoji mogućnost da prijavljeni studenti ne budu prihvaćeni i zbog popunjenosti studijskih programa za koje su zainteresovani.

·         Posle prijema na program razmene studenti će biti u obavezi da saznaju i pripreme ostale dokumente neophodne za boravak u zemlji. SVI NEOPHODNI dokumenti su dostupni na sajtu našeg fakulteta u sekciji International office/ Outgoing students/ Admissions + na sajru ili putem mejla odgovarajućeg inostranog fakulteta.