Naslov istraživanja i vrsta (seminarski) „Kreiranje uslužne kulture poslovanja i uloga menadžmenta turističke organizacije“ – diplomski rad
Autor Ivana Perović
Mentor MA Katarina Plećić / dr Milenko Stanić
Cilj istraživanja Celine istraživanja obuhvataju uslužnu kulturu, menadžment u turizmu, upravljanje ljudima u organizacijama iz oblasti turizma kroz studiju slučaja Turističke organizacije Višegrad.