Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem USPON – Univerzitet Singidunum, Poslovni fakultet Valjevo, Preduzetništvo, Obrazovanje i Nauka.

Prvi put odžana je 2013. godine sa temom Preduzetništvo kao šansa.

Tematske oblasti konferencije bile su:

  • edukacija
  • e-learning
  • uslovi poslovanja
  • ekonomija
  • informacione tehnologije
  • turizam i hotelijerstvo
  • menadžment
  • strategijski menadžment
  • pravo
  • inženjering

 

PDFZbornik sa Konferencije USPON 2013.