Izložba grafičke dizajnerke Danijele Paracki „Prostor knjige“ održana je u maloj galeriji ULUPUDS-a u Beogradu od 5. do 14. septembra 2016. godine, a Valjevci će imati priliku da je vide na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Železnička 5,  od 15. do 22. oktobra 2016. godine.
Izložba će biti otvorena u petak, 14. oktobra 2016. godine u 18h u sali Fakulteta na I spratu.

danijela-paracki_katalog-izlozbe-prostor-knjige_015

Danijela Paracki rođena je u Aranđelovcu, osnovnu školu „Nada Purić“ završila je u Valjevu, a Školu za industrijsko oblikovanje proizvoda, smer – dizajn ambalaže u Beogradu, gde i živi od 1987. godine.  Na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu diplomirala je 1996. godine u klasi profesora Bogdana Kršića odsek Grafika knjige. Nastavila je postdiplomske studije kod istog profesora, a 1998. završila specijalizaciju na Fakultetu primenjenih umetnosti (Ecole des Arts Appliques) u Ženevi. Vlasnica je Plakete za za najbolji diplomski projekat na izložbi „Diploma ’96“ za rad iz predmeta – Pismo, kod prof. Aleksandra Dodiga (pet kaligrafskih svitaka „Soneti“ – William Shakespeare), Pohvale Stručnog kolegijuma Muzeja primenjene umetnosti za dizajn kataloga „Moda u Beogradu 1918–1941“ na 33. Majskoj izložbi, održanoj u Beogradu 2001. godine, i Specijalnog priznanja ULUPUDS-a za dizajn kataloga „Primenjena umetnost i Beograd 1918–1941“ na 44. Majskoj izložbi, održanoj u Beogradu 2012. godine.

Ovde možete pogledati Katalog izložbe.

danijela-paracki_katalog-izlozbe-prostor-knjige_024

U okviru izložbe „Prostor knjige“ predstavljena su  reprezentativna ostvarenja iz njenog bogatog dizajnerskog opusa – knjigama koje su nastajale od 1996. godine. Izložene publikacije ukazuju na to da je reč o autoru koji ume da odgovori na različite izazove i zahteve, ali i da istovremeno zadrži autonomnost dizajnerske struke i ispolji vlastiti kreativni potencijal. One su nastajale u interakciji – u kreativnom dijalogu sa autorima teksta – a odlikuje ih visok estetski nivo grafičkih i tipografskih rešenja, koja diskretno ali nepogrešivo prate i upotpunjuju osnovnu ideju sadržine. Monografije posvećene Olgi Jevrić, Lazaru Trifunoviću, Petru Omčikusu, Bati Mihailoviću, Nikoli Tesli, katalozi izložbi Moda u Beogradu 1918-1941, Primenjena umetnost i Beograd 1918-1941, Sava Rakočević – slike i crteži, Konstantin Veliki i Milanski edikt 313, Rubensovi krugovi, problemske studije Gamzigrad – Felix Romuliana, Beogradska tvrđava, Gradska keramika Beograda, Pokloni Sofije i Milojka Dunjića i druge publikacije koje je dizajnirala Danijela Paracki u domaćoj su sredini retki i svetli primeri inventivnosti grafičke opreme i visokoprofesionalnog odnosa dizajnera prema štivu koje vizuelno oblikuje. Proistekao iz istinskog razumevanja problematike teksta i kritičkog promišljanja o raspoloživom ilustrativnom materijalu, grafički dizajn Danijele Paracki izdvaja se kao paradigma, estetički i etički uzor, i tako se interpolira u tkivo širih društvenih odgovornosti. Zahvaljujući tome, Danijela Paracki je tokom svoje dvadeset godina duge karijere stekla status respektabilnog saradnika mnogih institucija nauke, kulture i umetnosti u Beogradu, kao što su Arheološki institut i Galerija SANU, Narodni muzej u Beogradu, Muzej primenjenih umetnosti, Muzej nauke i tehnike, Muzej Nikole Tesle, Pedagoški muzej, Muzej grada Beograda, Francuski kulturni centar i druge.

danijela-paracki_prostor-knjige_za-singidunum_48x68cm_001