Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Internet marketing na društvenim mrežama“
Autor Tim od 8 studenata Poslovne informatike
Mentor Dr Biljana Tešić
Cilj istraživanja Uvid u trenutno stanje, analiza potencijalnih mogućnosti, uticaja i značaja implementacije on-line marketinga na društvenim mrežama u poslovanje poslovnih sistema za privlačenje potencijalnih korisnika-kupaca, sa naglaskom na Facebook kao najzastupljeniji kanal komunikacije. Primenom on-line ankete, analizirani su osnovni pravci razvoja koje kompanije, u cilju unapređenja poslovanja, treba da imaju u vidu kada je Internet marketing na društvenim mrežama u pitanju, a to su:   željeni efekat predstavljanja brenda, definisanje budžeta za ovaj vid oglašavanja, kvalitet grafičkog dizajng sajta, definisanje sadržaja koji će biti deljeni putem mreža i pronalaženje ciljne grupe na društvenim mrežama (postojeći i potencijalni korisnici).