International Association of Students of Tourism and Hospitality – Međunarodna asocijacija studenata turizma i hotelijerstva

 

iasthAsocijacija je osnovana 2012. godine u Beogradu sa ciljem okupljanja i umrežavanja studenata iz zemalja regiona. Svrha organizacije je u stalnom usavršavanju studenata, obezbeđivanju praksi i zapošljavanju u eminentnim hotelima i drugim organizacijama turističke privrede i podsticanju u osvnivanju sopstvenih preduzeća i nevladinih organizacija.

 

Asocijacija okuplja 2300 studenata iz regiona i najvažnije dosadašnje aktivnosti su:

  • Kongres studenata turizma i hotelijerstva, Opatija, Hrvatska (februar, 2015.)
  • Studentski kongres u Budvi, Crna Gora (maj 2014.)
  • Međunarodni kongres studenata turizma i hotelijerstva u saradnji sa FORTUNS, Novi Sad, Srbija (novembar 2014.)
  • Studentski kongres u Budvi, Crna Gora (april 2013.)
  • Studentski kongres u Budvi, Crna Gora (april 2012.)
  • Konferencija o razvoju turizma u Beogradu, sajam turizma, Beograd, Srbija (februar 2012.)