U ponedeljak, 15. maja 2017. godine na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum gostovao je profesor Tihomir Vranešević sa Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Pre predavanja, profesor Vranešević je obišao naš Fakultet, razgovarao sa Predsednikom Fakulteta, prof. dr Oliverom Nikolić, i biblioteci poklonio više primeraka knjiga i udžbenika koje je objavio.

Gostujuce predavanje, Tihomir Vranesevic4

 Tema predavanja koje je održao bila je „Upravljanje lokalnim robnim markama“ a odnosila se na brendiranje.

Studenti  su sa interesovanjem pratili predavanje koje je za ilustraciju imalo robne marke iz susedne države, poznate i na našem tržištu (Bajadera, Vegeta, Kiki bombone…).
Veoma zanimljivom predavanju prisustvovali su zainteresovani studenti sve četiri godine studija i sa svih studijskih programa. Sledeće predavanje profesora Vraneševića planiramo za jesenji semestar.

Gostujuce predavanje, Tihomir Vranesevic

Gostujuce predavanje, Tihomir Vranesevic2

Gostujuce predavanje, Tihomir Vranesevic3

Gostujuce predavanje, Tihomir Vranesevic6

Gostujuce predavanje, Tihomir Vranesevic5