Odličan način da se završi godina u kojoj se turizam našao pred velikim izazovima je bilo gostujuće predavanje iz oblasti održivog i odgovornog turizma kao odgovor na postojeće ali i sve buduće krize u kojima se turizam bude našao.

Tema naslovljena Reclaiming the Narrative with Local Expertise — An Introduction to International Travel Journalism je 17.12.2020. okupila studente druge, treće i četvrte godine turizma i hotelijerstva, kao i pojedine studente master studija koji se posebno bave ovom temom. Ova tema je imala za cilj da uvede studente u značaj novinarstva u oblasti održivog turizma. Razgovaralo se o kreiranju turističkog doživljaja kroz priču (storytelling) kakva postoji samo u očima lokalnog stanovništa, kao i neophodnosti pažljivog prepoznavanja vrednosti destinacija i planiranja njihovog imidža. Naglašena je odgovornost kako novinara, tako i upravljača i aktera samih destinacija. Ova tema je inspirisala studente na brojna pitanja, te je razmena iskustava trajala preko dva i po sata.

Alex Crevar predavanje 1

Predavač, gospodin Alex Crevar, je sa velikim zadovoljstvom podelio svoja znanja i iskustva koja je sticao tokom 25 godina duge i uspešne karijere. Radi kao urednik, pisac, predavač i stručnjak iz oblasti odgovornog i održivog turizma angažovan na brojnim projektima. Redovno piše za The New York Times, National Geographic Travel i Lonely Planet magazin, pri čemu je značajan broj članaka napisao baš o regionu Balkana.

Alex Crevar predavanje 2

Ovoga puta, domaćin i organizator ovog onlajn predavanja održanog na engleskom jeziku je bila doc. dr Ivana Damnjanović. Ovo predavanje je integrisano u nekoliko predmeta iz oblasti turizma, te studenti na osnovu njega rade i posebno kreirane zadatke. Uz veliko hvala gostujućem profesoru svi koji su učestvovali na predavanju se raduju budućim susretima i saradnji.

Alex Crevar predavanje 3