Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum objavljuje opšti poziv za Erazmus+ studentske mobilnosti zarad studiranja i prakse koje će se realizovati u jesenjem semestru školske 2022/2023. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri nivoa studija, pod uslovom da su u školskoj godini u kojoj se mobilnost realizuje završili prvu godinu studija.

 

U okviru projekta KA103 2020 na raspolaganju su 4 mobilnosti zarad studiranja i 5 mobilnosti zarad prakse i stručnog usavršavanja.

 

Studenti fakulteta u Valjevu pre svega moraju iskazati svoju zainteresovanost za razmenu Departmanu za međunarodnu saradnju našeg fakulteta na idamnjanovic@singidunum.ac.rs i slanjem popunjenog Student declaration dokumenta koji je dostupan na ovom LINKu.

 

Tek po odabiru od strane našeg fakulteta, student mora poslati sledeće elemente na iznad navedeni mejl do 11.04.2022. godine:

·         Kratku biografiju (CV sa osnovnim podacima)

·         Motivaciono pismo (sa naznakom za koji univerzitet apliciraju)

·         Prosek ocena sa spiskom položenih ispita

 

Tada naš Departman prosleđuje prijavu i nominaciju Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum.

 

Detalji o finansijskim uslovima mobilnosti su dostupni na ovom LINKu.

Spisak fakulteta za koji se možete prijaviti je dostupan na ovom LINKu (dolaze u obzir i svi EU univerziteti koji se nalaze na ovoj strani koje morate birati prema studijskom programu koji pohađate).

Iskustva studenata našeg fakulteta koji su već bili na razmeni možete pogledati na ovom LINKu.

 

Za sve dodatne informacije i zakazivanje savetovanja sa Prodekanom za međunarodnu saradnju Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija, u skladu sa našom tradicionalnom praksom, pišite na idamnjanovic@singidunum.ac.rs.

Nakon toga ćete biti upućeni na Kancelariju za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum kod koje se vrši finalna prijava kandidata.

————————————————–

Rangiranje studenata će se vršiti na osnovu akademskog uspeha (60 od 100 bodova)  kao i motivacionog pisma i intevjua sa kandidatom (40 od 100 bodova).

 

Za detaljnije informacije o konkursu i Erazmus programu razmene, pozivamo sve zainteresovane studente da se u utorak, 5.aprila 2022. godine u 13 časova putem Google Meet platforme LINK uključe na Informativnu sesiju.

 

Selekcija kandidata vrši se na osnovu Pravilnika o uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra.

 

Nakon isteka roka za prijavu, prijavljeni kandidati biće blagovremeno obavešteni o ishodu konkursa putem zvaničnog sajta Unverziteta Singidunum.

Žalbe na rezultate konkursa i proces selekcije mogu se podneti u roku od tri dana, o čemu odlučuje rukovodstvo Univerziteta Singidunum.

Detaljnije informacije o Erazmus+ programu razmene možete naći na ovom linku.

 

Puno uspeha!