Mobilnost je jedna od najboljih stvari koje naš fakultet pruža i jedna od najboljih stvari koja se studentu može dogoditi tokom studiranja.

Naš student Dejan Vujić sa studijskog programa Poslovni softverski sistemi je prepun utisaka nakon povratka sa Erasmus+ studentske razmene u okviru koje je proveo tri meseca (oktobar-decembar 2021. godine) na univerzitetu DHBW Ravensburg u Nemačkoj.
Šta o svojim studijama i životu u Nemačkoj ima da kaže možete pročitati na ovoj strani. Možda Vas baš njegove reči podstaknu da shvatite zašto je učešće u ovom programu prava prilika za Vas i za njega se prvom prilikom prijavite.

Dejan Vujić n2

Dejan Vujić n3

Dejan Vujić n4

Dejan Vujić n5

Dejan Vujić n