Pozdravne reči

okt
07

Reč Predsednika

Poštovane koleginice i kolege, Puno je razloga zbog kojih smo Vam zahvalni što nam je zajedno u ovom vremenu obrazovanje središnja tema života. Važno je kako se obrazujete i sa kim timski radite, uz sticanje individualnog iskustva.  Obrazovanje ima za cilj nalaženje sopstvenog puta, potrebu za sopstvenim snom i iznalaženje sopstvenog stila.  Da, moguće je […]

Objavio: Katarina Plećić | Pozdravne reči
Detaljnije
okt
07

Reč Prodekana

  Dragi budući studenti, Opredeljenje da nastavite studije na osnovnim i master akademskim studijama predstavlja značajnu odluku koja će vas svrstati u elitu savremenog društva. Studiranje na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija je izazov, posebno za vas koji želite da unapređujete sopstveni intelektualni kapital. Jedna od ključnih prednosti studiranja na Fakultetu je multidisciplinarnost. Studenti pored […]

Objavio: Katarina Plećić | Pozdravne reči
Detaljnije
okt
07

Reč Prodekana

  Dragi studenti, postoji drevna poslovica koja glasi „Ako čujem – zaboraviću, ako vidim – zapamtiću, a ako uradim – razumeću“. Upravo tome težimo na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija – studenti ne treba da budu samo pasivni slušaoci, već aktivni učesnici. Pomoću praktične nastave, elektronskih sistema za pomoć učenju, poslovnih simulacija i ozbiljnih igara, proces učenja […]

Objavio: Katarina Plećić | Pozdravne reči
Detaljnije