Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Berzansko tržište stranih valuta – Foreks” – diplomski rad
Autor Aleksandar Radojičić
Mentor Dr Zoran Jović
Cilj istraživanja Detaljno upoznavanje sa funkcionisanjem Forex tržišta.