Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Bankarstvo i kamatni mehanizam” – diplomski rad
Autor Katarina Kovačević
Mentor Zoran Jović
Cilj istraživanja Detaljna analiza kamatnog mehanizma i kamate kao osnovne bankarske kategorije.