Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Bankarska ponuda stambenih i keš kredita na teritoriji grada Valjeva“
Autor Studenti PFV smer Finansije i bankarstvo
Mentor Dr Zoran Jović
Cilj istraživanja Utvrđivanje raznolikosti ponude keš I stambenih kredita banaka u Valjevu, komparacija istih I utvrđivanje najbolje ponude u kategoriji keš kredita I u kategoriji stambenih kredita, po više parametara