Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Banje Srbije“
Autor Studenti III godine na predmetu Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja, 2013/2014.
Mentor MA Katarina Plećić
Cilj istraživanja Analiza klimatskih, lekovitih i turističkih karakterisistika 22 najpoznatije banje Srbije.