Naziv predmeta ESPB
1 Psihologija 6
2 Ekonomija 8
3 Kvantiativne metode 8
4 Poslovna informatika 8
5 Finansije sa personalnim finansijama 8
6 Turizam i novi ekonomski koncepti (Ekonomika turizma) 8
7 Poslovna komunikacija 8
8 Engleski jezik 1 6
Naziv predmeta ESPB
1 Menadžment 8
2 Marketing 8
3 Održivi razvoj turizma 8
4 Engleski jezik 2 6
5 Marketing usluga 8
6 I1 Izborni predmet 6
7 I2 Izborni predmet 8
8 I3 Izborni predmet 8

 

I1 Izborni predmet ESPB
1 Nemački jezik 1 6
2 Španski jezik 1 6
3 Psihodinamika organizacije 6

 

I2 Izborni predmet ESPB
1 Odlučivanje i poslovna inteligencija 8
2 Metodologija psiholoških istraživnaja 8

 

I3 Izborni predmet ESPB
1 Primena softvera u proizvodnom sektoru 8
2 Primena softvera u uslužnom sektoru 8
3 Digitalni turizam 8
Naziv predmeta ESPB
1 Poslovno pravo 8
2 Posrednici u turizmu (stari naziv Menadžment tur. agencija i OP) 8
3 Organizacija procesnih funcija hotela (stari naziv Hotelsko poslovanje) 8
4 Engleski jezik 3 6
5 Ishrana i zdravlje 8
6 Menadžment turističke destinacije 8
7 I4 Izborni predmet 6
8 I5 Izborni predmet 8

 

I4 Izborni predmet ESPB
1 Nemački jezik 2 6
2 Španski jezik 2 6
3 Osnove projektnog planiranja

 

I5 Izborni predmet ESPB
1 Edukativna rekreacija u turizmu 8
2 Softveri u hotelijerstvu (ne važi za studente generacije koja je predmet slušala ranije) 8
Naziv predmeta ESPB
1 Investiranje 8
2 Turizam i zdravlje 8
3 Upravljanje turističkim resursima (stari naziv Menadžment prirodnih i kulturnih resursa) 8
4 Studijska praksa 6
5 Preduzetništvo 8
6 I6 Izborni predmet 8
7 I7 Izborni predmet 8
8 I8 Izborni predmet 6

 

I6 Izborni predmet ESPB
1 Izborna praktična istraživanja iz turizma 8
2 Izborna praktična istraživanja iz hotelijerstva 8

 

I7 Izborni predmet ESPB
1 Nemački poslovni jezik 8
2 Španski poslovni jezik 8

 

I8 Izborni predmet ESPB
1 Poslovne simulacije – Finansije 6
2 Poslovne simulacije – Marketing i menadžment 6