Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) ”Aspekti i specifičnosti trgovanja na međunarodnom deviznom tržištu-PEST analiza”- master rad
Autor Jovica Damnjanović
Mentor Dr Zoran Jović
Cilj istraživanja Prikupljanje i kvantifikovanje podataka o političkim, ekonomskim, socijalnim i tehnološkim faktorima poslovnog okruženja koji utiču na poslovanje Forex brokera u Srbiji.