Prijava ispita u aprilskom roku trajaće od 30. marta do 2. aprila 2020. godine.
Ispitni rok trajaće od 06-16. aprila 2020. godine.

 

Prijava ispita u roku je 700,00 dinara.
Prijava ispta van roka je 1.500,00 dinara.
Prijava ispita na dan ispita 3.000,00 dinara.