Na osnovu sporazuma o saradnji sa partnerskim univerzitetima DHBW Ravensburg i HHU Dizeldorf iz Nemačke, kao i Univerzitetom u Mariboru, Slovenija u okviru programa EU Erasmus+ u oblasti studentske mobilnosti, otvoren je poziv za studente koji bi želeli da provedu semestar na nekom od ovih univerziteta. Broj mesta za razmenu je ograničen.

Trajanje razmene je jedan semestar (od 3 meseca u Ravensburgu do 6 meseci u Dizeldorfu i Mariboru) u toku akademske godine 2017/18. Ovaj poziv važi za prolećni/letnji semestar (od oktobra meseca). ROK za prijavu je 15.10.2017.

O detaljima studija na svakom od ovih univerziteta je potrebno obavestiti se na našem sajtu u sekciji International cooperation.

 

Procedure i rokovi:

 • Ukoliko planirate da se prijavite za ovu razmenu, prvo je neophodno da na sajtu našeg fakulteta odete u sekciju International cooperation/ Mobility/ Outgoing students.
  • Da biste se prijavili (izrazili svoju zainteresovanost) iščitajte sekciju Student declaration i na mejl idamnjanovic@singidunum.ac.rs (Rukovodilac departmana za međunarodnu saradnju) dostavite tamo dostupan potpisan dokument, a original dokument lično ostavite na fakultetu doc. dr Damnjanović. Tek tada stičete pravo prijave.
  • Detaljno proučite sekcije Internal selection process, Admissions i Students’ experiences.
  • Napišete svoj CV i Motivaciono pismo na srpskom i engleskom jeziku. Pošaljite ga na mejl rukovodioca departmana (na mejl iznad).
 • Nakon sprovedene procedure interne selekcije, studenti će biti obavešteni o rezultatima kako bi imali kratak ali dovoljan period da pripreme svu neophodnu dokumentaciju. Nakon toga se cela dokumentacija šalje univerzitetima koji će vršiti dalju selekciju kandidata, a rezultate konkursa potom objaviti. Postoji mogućnost da prijavljeni studenti ne budu prihvaćeni i zbog popunjenosti studijskih programa za koje su zainteresovani.
 • Onda ulazite u proceduru prikupljanja sve neophodne dokumentacije. Svi detalji su navedeni u našoj sekciji Admissions. Zvanična prijava je završena kada dostavite sve dokumente na mejl rukovodioca departmana (mejl iznad).

Ovde i u mejlovima koje ćete dobijati od kolega iz International office sa inostranih univerziteta će biti dostupne sve informacije vezane za ovaj poziv koje su studenti u obavezi da prouče, dok će Departman za međunarodnu saradnju FZP biti na raspolaganju da odgovori na konkretna pitanja i razreši nedoumice. Radi efiksanosti sprovođenja projekta razmene, molimo Vas da ne šaljete pitanja na koja odgovori već postoje na vebsajtu fakulteta i u dokumentu Student declaration.

Podsećamo da ovaj poziv važi isključivo za studente koji ispunjavaju osnovne kriterijume ovog poziva:

 • da student poseduje minimalno znanje engleskog jezika B1 (CEFR),
 • da je upisao najmanje drugu godinu osnovnih studija ili je student master studija (tamo gde postoji ta opcija za mobilnost),
 • da su u slučaju univerziteta iz Nemačke studenti koji imaju što veće znanje nemačkog jezika u prednosti pri odabiru.

Posle prijema na program razmene studenti će biti u obavezi da saznaju i pripreme ostale dokumente neophodne za boravak u zemlji. SVI NEOPHODNI dokumenti su dostupni na sajtu našeg fakulteta u sekciji International office/ Outgoing students/ Admissions.

Želimo Vam puno uspeha!