Naslov istraživanja i vrsta (projekat/IPI)  „E-biblioteka
Izborna praktična istraživanja – poslovna informatika
Preuzmi projekat
Autor Milorad Aćimović, student IV godine Poslovne informatike
Mentor Dr Biljana Tešić
Cilj istraživanja

E -biblioteka je web aplikacija koja, na jedan nov, savremen i tehnički inovativan način, može pomoći korisnicima fakultetskih biblioteka da ažuriraju i koriste podatke o knjigama, udžbenicima i drugim informacionim resursima značajnim za nastavni proces i naučno-istraživačku delatnost fakulteta.

Cilj projekta je da se, unapređenjem aktuelne aplikacije, obezbedi efikasnost, ne samo po načinu vođenja evidencije bibliotečkog sadržaja, već i po ideji i mogućnosti da se više biblioteka jednog fakulteta ili u okviru celog Univerziteta umreži u jedinstvenu bazu podataka, odnosno integrisani informacioni bibliotečki sistem.

E-biblioteka je ASP.Net MVC web aplikacija izrađena u C# programskom kodu sa Razor sintaksama (Visual Studio.NET razvojno okruženje) a podaci se čuvaju u MySql bazi podataka. Za funkcionisanje aplikacije potreban je IIS (Internet Information Services) web server.

Projekat E-biblioteka omogućava bibliotekarima da raspolažu tačnim podacima o knjigama u fakultetskoj biblioteci, autorima, naslovima i broju knjiga. Sa druge strane, korisnici elektronske biblioteke, pre svega studenti i profesori, imaju mogućnost pretrage po različitim kriterijumima: naslovu, autoru, izdavaču, oblasti i dr.